Bæredygtigt fællesskab som en fremtidig levemåde - NU!

Social integration - gENNEM SAMFUNDBIDRAG

INTEGRATED LIVING COMMUNITY

ILC er kommende bæredygtige levefællesskaber for yngre borgere med handicap, der har et væsentligt behov for tredjeparts hjælp. ILC udgør en alternativ livsramme af bæredygtige boliger, grøn energiproduktion, delebiler og bæredygtig social økonomisk virksomhedsdrift. ILC vil inkludere borgere med og uden funktionsnedsættelser i forholdet 1:4 i en værdig og fællesskabsorienteret livsførelse i bolig-arbejdskomplekser for op til 400 indbyggere. ILC vil et mangfoldigt fællesskab udformet med og af borgerne selv som en del af et inkluderende lokalsamfund. ILC bidrager til FNs bæredygtighedsmål, hvor alle samfundets økonomiske ressourcer forvaltes bedst muligt.

"Ting ændres ikke ved at bekæmpe den aktuelle tilstand.
For at ændre noget skal der bygges en ny model, der gør den eksisterende model overflødig
."
- Buckminster Fuller

NYHEDER & Kommende begivenheder

ILC præsenterer på Folkemødet 2023

Folkemødet fandt sted den 15. til 17. juni i 2023 i Allinge på Bornholm. Her dyrkede vi den demokratiske samtale om ILC efter præsentarion og demonstration af modeller og anlæg for aquaponisk fødevareproduktion der er let at operere for borgere med funktionsnedsættelser.

Akvaponi system på Folkemødet

ILC havde et 'mobilt' akvaponi system med til Folkemødet. På Den Sociale Scene indgik ILC i en debat omkring Bæredygtige Utopier - hør afslutningen af ILC nedenfor.

Social Økonomisk Virksomhed

Ud fra vores førte akvaponi projekt i 2022 bygger vi nu videre på at skabe en skalerbar akvaponisk model baseret på social inklusion, integration af bolig-energi-produktion der kan give investorer et afkast.

ALLE KAN BIDRAGE

ILC vil skabe et fællesskab af mennesker i alle aldre, som aktivt bidrager til lokalsamfundet ved hjælp af boliger, social integration og vores virksomhedsmodel. En samlet model, som kan blive implementeret overalt, så alle kan drage fordel af den.

Integrated Living Community - ILC HVAD ER DET?

Foreningen ILC er stiftet med det formål at fremme opførelsen af en ny alternativ hverdagslivsramme i form af bæredygtige boliger i et næsten selvforsynende samfund (a´la permakultur) for yngre handicappede borgere. Vi har fokus på borgere med væsentligt behov for tredjeparts hjælp i en mangfoldig, aktiv og fællesskabsorienteret sammenhæng. Vi vil tilknytte andre almindelige beboere som kan fungere som assistenter mod en kompensation – f.eks. studerende. Her skal livet i og omkring boligen være skabt sammen med og af borgere med og uden handicap og som en del af et inkluderende lokalsamfund.

Social bæredygtighed forenes her med boligernes fysiske bæredygtighed, egenproduktion af vedvarende energi og fødevarer i et næsten selvforsynende samfund. Det vil understøtte et mangfoldigt, aktivt fællesskabsorienteret liv, men også vil sætte retningen for og bidrage til FN’s bæredygtighedsmål, samtidig med at samfundets økonomiske ressourcer forvaltes bedst muligt.