Bæredygtigt fællesskab som en fremtidig levemåde - NU!

Social integration - gENNEM SAMFUNDBIDRAG

"Ting ændres ikke ved at bekæmpe den aktuelle tilstand.
For at ændre noget skal der bygges en ny model, der gør den eksisterende model overflødig
."
- Buckminster Fuller

Kommende begivenheder

Oprettelse af ILC-Foreningen

Opbygning af vores nationale ILC- fællesskab ved at danne ILC-Foreningen.

ILC land

Sikre den nødvendige jord for at bygge den første ILC i Danmark.

ALLE KAN BIDRAGE

ILC vil skabe et fællesskab af mennesker i alle aldre, som aktivt bidrager til lokalsamfundet ved hjælp af boliger, social integration og vores virksomhedsmodel. En samlet model, som kan blive implementeret overalt, så alle kan drage fordel af den.

Integrated Living Community - ILC HVAD ER DET?

Det ultimative mål er at skabe en social økonomisk enhed, der styrker den individuelle med – eller uden handicap til at træffe informerede valg, der støtter dem i at realisere deres mål og fulde potentiale samt opnå større integration med lokalsamfundet, samtidig med at de fremstår som et godt forbillede i at varetage vores planet og jordens ressourcer.