ProjeKTER

Virksomhed

AKVAPONI

Opbygning af en ny socialøkonomisk virksomhed i 2022. Vi samarbejder med DTU Aqua, Egmonthøjskolen, Østagergård samt Akvaponisk Have, og er delvist finansieret gennem non-profit organisationen CoroLab i Roskilde med EU-midler.

Hovedprincippet i akvaponi er meget enkelt og afspejler naturen. Fisk dyrkes i tanke, og næringsrigt vand pumpes ind i hydroponiske bede, hvor grøntsager, urter og andre afgrøder optager næringsstofferne til vækst og renser kulturvandet, som returneres til fiskeopdrætstankene. Selvom fiskene lever i en tank, bliver de i det væsentligste opdrættet i en flod, hvor deres afffaldsprodukter er elimineret og erstattet med rent vand. Planterne dyrkes i vand, der indeholder høje niveauer af ilt og næringsstoffer, alt hvad der er brug for, uden problemer forbundet med jord, såsom ukrudt, jordsygdomme, skadedyr og andre giftstoffer og ofte forekommende – mangel på ilt eller for meget fugt. Planterne bruger kun det vand de har brug for til at vækste. Akvaponi er et rent akvakultur produktionsteknologisystem, hvor fiskeaffald bruges som næringsstoffer til dyrkning af grøntsager. Denne teknologi kan også skabe inticamenter til miljøforbedring ved at øge fiskeproduktionen og give endnu højere grad af fødevaresikkerhed, samtidig med at den reducerer vandforbrug og udledning af næringsstoffer og giver uafhængighed af ydre klimatiske fænomener.

  • Vandgenbrug i det akvaponiske system er mere end 95%.
  • Grøntsager vokser 30-50% hurtigere end i jord.
  • Akvaponiske drivhuse giver 12 måneders fortsat produktion.
  • Akvaponiske dyrkede grøntsager har højere kvalitet og længere holdbarhed end grøntsager dyrket i jord.

Akvaponiske planteproduktionsbede kan lægges i lodret lag, hvilket giver mulighed for at begrænse antal produktions m2 og maksimere volumevæksten indendørs.

Projektet omfatter tre operationelle akvaponiske systemer. Et system til forskning på DTU SkyLab i Lyngby, og 2 nye systemer på henholdsvis Østagergård samt på Egmonthøjskolens nye gård.

Vores overordnede langsigtede forskningsmål er at etablere:

  1. Optimalt set-up for det danske klima og miljø for så vidt angår temperaturer/lys/ernæring.
  2. Bedst mulige optimering af produktionsmuligheder med henblik på investeringsafkast.
  3. Social integration, hvor mennesker med forskellige evner kan indgå i drift og produktion.
  4. En FOR Profit socialøkonomisk kommercial forretningsmodel til at indgå i ILC-konceptet.
Bæredygtige boliger

DIT HJEM

Nyt bæredygtigt design. © Copyright AKT – Atelier Kristoffer Tejlgaard: www.atelierkristoffertejlgaard.com

Social Integration

AT BYGGE EN NY FREMTID

Social integration er en integreret del af ILC og skal fungere i overensstemmelse med den viden og de erfaringer, der er opnået gennem mange års succesfuld sociale integration der eksisterer på Egmonthøjskolen, Østagergård m.fl.